นราทองค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง
68/24 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-532678 แฟกซ์. 073-532378

นราทองโฮมเซ็นเตอร์
45/6 ม. 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 073-532878 แฟกซ์. 073-532879

หรือติดต่อทางเมลได้ที่ service@narathong.com